Om webbplatsen!

Det finns mycket annan konst i koncernen, Växjö kommunföretag AB, men vi har denna gång valt att begränsa oss till utvändig konst, som alltså betecknar den konst som finns utomhus.

Webbläsare

För att sidorna på denna webbplats ska visas optimalt rekommenderas webbläsarna Internet Explorer version 6.0 eller högre, med skärmupplösning 1024x768.

För att visa somliga dokument på webbplatsen, till exempel broschyrer och protokoll, behövs ett särskilt hjälpprogram som heter Acrobat Reader. Det kan du ladda hem gratis och installera på datorn.

Webbplatsen är byggd enligt W3C:s, World Wide Web Consortium, riktlinjer och standarder.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på innehållet på denna webbplats är du välkommen att höra av dig till oss via e-post: info@vidingehem.se

Text

Dan Eklund, där inget annat anges.

Foto och broschyr

Dan Eklund

Design och produktion av hemsidan

http://www.Broikman.se http://www.Broikman.se

Konstverk