Kaj Engström. Målare och Skulptör (f. 1948)

Kaj Engström föddes 1948 på Fårö och växte under 50- och 60-talet upp på morföräldrarnas gård där. Fadern var konstnär som dog ung. En fattig, rolig och humoristisk person som gjorde träskulpturer av vrakved, svartek och björk. Från tidig ålder följde Kaj faderns arbete och arbetar idag mycket med samma material. Modern var konstnärshustru och en duktig sömmerska. Hon sydde fantastiska kreationer som de rika turisterna köpte. Väder och vind påverkade i hög grad Kaj och hans familj som anpassade livet och arbetet med jorden, fisket och jakten utifrån det. Under våren fiskade man, kvinnorna skötte jorden, och under hösten jagade och saltade man fågel inför vintern.

Som trettonåring lämnade Kaj Fårö och tog hyra som jungman på ett fartyg. Sjömännen uppmuntrade hans målande och när han var arton år gick han iland besluten att försörja sig på att måla. Han studerade vid Hemse folkhögskola, mötte likasinnade, och fortsatte till Forum och Grafikskolan i Malmö.

Senare flyttade han till Småland och bytte hav och tång mot djupa granskogar och svarta tjärnar - det var svårt i början. Skogarnas älgar är inspirerande motiv liksom sjöarnas gäddor och Fårös får. Kaj vill förstärka djurens känsla, inte måla av. Han har numera sin ateljé i gamla vattentornet i Älmhult tillsammans med Arne Persson


Konstnärlig utbildning

- Målarskolan Forum i Malmö, 1971-1974
- Grafikskolan Forum i Malmö, 1977


Representerad:

Nationalmuseet i Stockholm, Malmö konstmuseum, Gotland Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Statens Konstråd samt flera landsting och kommuner.


Offentliga uppdrag:

Södersjukhuset i Stockholm, Lunds lasarett, Ljungby lasarett, Kalmar och Växjö NCC, Kungsmadskolan i Växjö, Teleborgs kyrka, Älmhults gymnasieskola, Universitetet i Växjö samt Gotlands, Falkenbergs, Luleås, Oskarshamns och Ljungby m.fl. kommuner. Bland annat finns min skulptur Uttern vid entrén till Växjö kommunhus.

Detta textmaterial är till största del hämtat från Kajs hemsida.


Läs mer:
http://www.kajengstrom.com http://www.kajengstrom.com


Konstverk

Konstverk