Välkommen till konstrundan!
Konstrundan

Genom åren har VKAB:s dotterbolag anlitat ett flertal framstående konstnärer för att förhöja upplevelsen av våra bostäder och fastigheter. Genom den här sidan vill vi uppmärksamma såväl dessa konstnärer som deras verk, och samtidigt göra dem än mer tillgängliga för allmänheten.

Broschyr

Vill du uppleva konsten där den är placerad? Ladda ner broschyren om Konstrundan och använd den som guide!

Ladda ner broschyren Ladda ner broschyren Konstrundan
Konstverk