Brandvarnare

I din lägenhet finns brandvarnare med ett inbyggt långtidsbatteri som inte är utbytbart. Cirka en månad innan batteriet är helt slut ger varnaren ifrån sig korta ljudstötar med ungefär 30 sekunders mellanrum. Kontakta då oss, så byter vi ut brandvarnaren utan kostnad. Läs även bifogad skötselanvisning. Vid konstaterad brand ring omgående SOS 112.