Skötsel av tomtdel och entré

Hyresgästen skall sköta renhållning, gräsklippning och skötsel av planteringsytor och plattytor avseende den tomtdel som tillhör lägenheten. Beskärning och komplettering av det växtmaterial som Vidingehem har planterat utförs av oss. Hyresgästen skall även svara för erforderlig renhållning, snöskottning och sandning av entrétrappa samt gångväg ut till gemensam bil- och gångväg. Redskap och sand finns i området.
Om hyresgästen ej vill utföra ovannämnda åtaganden erbjuder sig hyresvärden att ombesörja detta mot ersättning.