Biltvätt

Vidingehem tillhandahåller en spolplatta vid Smedsgårdsvägen 1 i Rottne. Spolplattan får användas av Vidingehems bostadshyresgäster. Avgiften, för nävarande 300 kronor för två år, betalas på Vidingehems kontor. I samband med betalningen av avgiften får du en nyckel som passar till skåpet där slangutrustningen med mera är placerad.