OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
LammhultEjdervägen 1-612 ROK614479084-001Visa
LammhultEjdervägen 1-613 ROK765470084-005Visa