OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
BraåsSödertullsvägen 31-37 / Baron Rappes väg 20-262 ROK665416004-002Visa
BraåsSödertullsvägen 31-37 / Baron Rappes väg 20-263 ROK77,36177004-004Visa
BraåsSödertullsvägen 31-37 / Baron Rappes väg 20-264 ROK92,57353004-003Visa
BraåsSödertullsvägen 31-37 / Baron Rappes väg 20-265 ROK1078356004-001Visa