OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar