OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
RottneRosendalsvägen 6-102 ROK63,67401020-003Visa
RottneRosendalsvägen 6-103 ROK74,48490020-001Visa
RottneRosendalsvägen 6-104 ROK84,79491020-014Visa