OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
RottneRosendalsvägen 6-102 ROK63,67357020-003Visa
RottneRosendalsvägen 6-103 ROK74,48439020-001Visa
RottneRosendalsvägen 6-104 ROK84,79434020-014Visa