OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
RottneGullebovägen 3-132 ROK514020051-001Visa
RottneGullebovägen 3-133 ROK715821051-002Visa