OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
RottneSkansvägen 122-1702 ROK63,75049034-004Visa
RottneSkansvägen 122-1703 ROK79,26121034-001Visa
RottneSkansvägen 122-1704 ROK99,57491034-017Visa