Text
  • Text
Ingelstad skolas förskola

Förskolan ligger i Ingelstad på Ingelstad skola. Man är ute ofta och har nära till natur och andra lekmiljöer. Innemiljön ändras efter barnens behov och med tanke på att barnen skall kunna leka i mindre grupper.