44:an

44:an är en förskola i centrala Braås, nära ansluten till Braås skola. Med förskolans ljusa och inbjudande innemiljö och dess härliga utemiljö blir verksamheten en självklar inspirationskälla för lek, fantasi och skapande.