Text
  • Text
Helenetorps förskola

Helentorps förskola är belägen i ett naturskönt område med gårdar som utmanar barnen till fantasi och lek. Man går ofta till biblioteket som ligger på gångavstånd. Förskolan består av fem avdelningar som tillsammans arbetar med ett årslångt sagotema som genom gemensamma upplevelser bjuder in till ett nyfiket och lustfyllt lärande.