Text
  • Text
Dädesjö skola

Dädesjö skola är en låg-och mellanstadieskola fördelade på två klasser: 1-3 och 4-6, samt en förskoleklass. Skolbarnsomsorg, fritidshemmet Tranan, är integrerat i skolan. Fakta

Hitta hit

Hyresgästmeddelanden