Sandsbro förskola

Sandsbro förskola består av sex avdelningar. Förskolan ligger i ett fantastiskt grönområde med närhet till skog och sjöar.

Man har en underbar och spännande utemiljö med skogsområden, stora lekytor, cykelstigar, fotbollsplan med mera, som inbjuder till rörelse, fantasilek och många naturupplevelser.

 

 


Fakta

Hitta hit

Hyresgästmeddelanden