Text
  • Text
Ör skola

Örs skola har fritidsverksamhet och en förskoleklass. År 1-2-3 har ett gemensamt klassrum. Förskoleklassen har eget klassrum. Fritids är i samma lokaler som skola/förskoleklass. 

Skolan har utedagar där eleverna få uppleva sin närmiljö.
Fakta

Hitta hit

Hyresgästmeddelanden