Text
  • Text
Killingen

På föräldraföreningen Killingen ägnar man sig åt traditionell förskolepedagogik såsom drama, musik, skapande verksamhet, gymnastik med mera.

Barnen är uppdelade i grupper efter ålder vid pedagogiska aktiviteter. Man ger även barnen stort utrymme för frilek samt utevistelse.


Fakta

Hitta hit

Hyresgästmeddelanden