Text
  • Text
Åryd skola

Åryd skola är en F-6 skola fördelade på förskoleklass, årskurs 1, år 2-3, år 4 och årskurs 5-6 samt fritidsverksamhet.