Text
  • Text
Ekorrbarnen

 Ekorrbarnens förskola startade 2007. Barnen är mellan 1-5 år. Att förflytta sig till olika ställen ser man som väldigt utvecklande – det tränar barnens motorik, väcker deras nyfikenhet och framför allt deras fantasi, när de får byta miljö.