Text
  • Text
Tolg skola

Tolg skola är en F-6 skola fördelad på fyra klasser, årskurs 1-2, 3 samt 4-6 med fritidshemmet integrerat i skolan.

Skolan ligger i anslutning till inspirerande utemiljö med tillgång till skog och gamla kulturplatser.
Fakta

Hitta hit

Hyresgästmeddelanden