Text
  • Text
Nöbbele skola

Nöbbele skola ligger mitt i byn bredvid kyrkan. Eleverna fördelas på förskoleklass samt år 1– 6.

Fritidshemmet Vätten är liksom förskolans olika avdelningar integrerat i skolans lokaler.Fakta

Hitta hit

Hyresgästmeddelanden