Flygfoto över Lammhult.
Huvudstad i Möbelriket.
Ett brett serviceutbud.
Här finns en 1-9-skola.
En populär samlingsplats.
Nära till naturen.
  • Flygfoto över Lammhult.
  • Huvudstad i Möbelriket.
  • Ett brett serviceutbud.
  • Här finns en 1-9-skola.
  • En populär samlingsplats.
  • Nära till naturen.
Lammhult

På Boplats Växjö kan du ställa dig i bo-
stadskö.Din kötid börjar räknas så fort
du gjort din kundanmälan och gäller
inte bara hos Vidingehem, utan också
hos Växjöbostäder.

Frågor och svar

Kontakta gärna Theréze eller Mariola på vår Bobutik för mer fakta om våra orter och områden.

0470-70 17 70

bobutik@vidingehem.se