Flygfoto över Ingelstad.
Ån som mynnar ut i dammen mitt i samhället.
I centrum finns service i form av affärer mm.
Vårdcentral, apotek, tandläkare mm.
Riksbekanta fornminnet Inglinge hög.
På Näckrosen finns bland annat bibliotek och restaurang.
  • Flygfoto över Ingelstad.
  • Ån som mynnar ut i dammen mitt i samhället.
  • I centrum finns service i form av affärer mm.
  • Vårdcentral, apotek, tandläkare mm.
  • Riksbekanta fornminnet Inglinge hög.
  • På Näckrosen finns bland annat bibliotek och restaurang.
Ingelstad

På Boplats Växjö kan du ställa dig i bo-
stadskö.Din kötid börjar räknas så fort
du gjort din kundanmälan och gäller
inte bara hos Vidingehem, utan också
hos Växjöbostäder.

Kontakta gärna Theréze eller Carina på vår Bobutik för mer fakta om våra orter och områden.

0470-70 17 70

bobutik@vidingehem.se

Frågor och svar