Text
Åryds gamla bruksområde är en härlig samlingsplats.
Bruksområdet är renoverat av den aktiva hembygdsföreningen.
Mitt i samhället ligger skolan.
I centrum finns service, bland annat i form av en lanthandel.
Biblioteket och samlingslokalen ligger mitt emot idrottsplatsen.
  • Text
  • Åryds gamla bruksområde är en härlig samlingsplats.
  • Bruksområdet är renoverat av den aktiva hembygdsföreningen.
  • Mitt i samhället ligger skolan.
  • I centrum finns service, bland annat i form av en lanthandel.
  • Biblioteket och samlingslokalen ligger mitt emot idrottsplatsen.
Åryd

På Boplats Växjö kan du ställa dig i bo-
stadskö.Din kötid börjar räknas så fort
du gjort din kundanmälan och gäller
inte bara hos Vidingehem, utan också
hos Växjöbostäder.

Kontakta gärna Theréze eller Carina på vår Bobutik för mer fakta om våra orter och områden.

0470-70 17 70

bobutik@vidingehem.se

Frågor och svar