OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
KalvsvikPetersborg2 ROK725237366-005Visa
KalvsvikPetersborg3 ROK85,76328366-001Visa