OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
IngelstadBergsvägen 6-122 ROK53,84863317-002Visa
IngelstadBergsvägen 6-123 ROK69,86553317-001Visa
IngelstadFurulidsvägen 111 ROK473656303-002Visa
IngelstadFurulidsvägen 112 ROK503889303-001Visa
IngelstadG:a Växjövägen 22 / Kopparslagarbacken 32 ROK675264301-002Visa
IngelstadG:a Växjövägen 22 / Kopparslagarbacken 33 ROK856589301-003Visa
IngelstadG:a Växjövägen 22 / Kopparslagarbacken 34 ROK1108343301-001Visa
IngelstadG:a Växjövägen 393 ROK68,56911319-002Visa
IngelstadG:a Växjövägen 394 ROK81,97780319-001Visa
IngelstadG:a Växjövägen 53-552 ROK746437309-002Visa
IngelstadG:a Växjövägen 53-553 ROK756531309-001Visa
IngelstadHaneforsvägen2 ROK39,64985320-001Visa
IngelstadHelenetorpsvägen 102 ROK62,85099308-001Visa
IngelstadHelenetorpsvägen 104 ROK897050308-002Visa
IngelstadHelenetorpsvägen 12-502 ROK695123305-013Visa
IngelstadHelenetorpsvägen 12-503 ROK805837305-001Visa
IngelstadHelenetorpsvägen 12-504 ROK1007235305-025Visa
IngelstadHelenetorpsvägen 4-82 ROK574655307-003Visa
IngelstadHelenetorpsvägen 4-84 ROK89,27412307-001Visa
IngelstadKavallerivägen2 ROKV45,54826311-001Visa
IngelstadKlintesvägen 4-81 ROK40,13210302-002Visa
IngelstadKlintesvägen 4-82 ROK61,24781302-001Visa
IngelstadKlintesvägen 4-83 ROK71,65670302-008Visa
IngelstadKvarngården1 ROKV23,63013376-001Visa
IngelstadKvarngården2 ROKV34,64474376-005Visa
IngelstadKyrksjövägen 2-58 / G:a Växjövägen 11-131 ROK483851304-011Visa
IngelstadKyrksjövägen 2-58 / G:a Växjövägen 11-131 ROKS33,22426304-053Visa
IngelstadKyrksjövägen 2-58 / G:a Växjövägen 11-131 ROKV45,13209304-051Visa
IngelstadKyrksjövägen 2-58 / G:a Växjövägen 11-132 ROK675274304-005Visa
IngelstadKyrksjövägen 2-58 / G:a Växjövägen 11-133 ROK82,86424304-001Visa
IngelstadKyrksjövägen 2-58 / G:a Växjövägen 11-134 ROK1047708304-061Visa
IngelstadNyborgsvägen2 ROKV45,24863312-003Visa
IngelstadRytterivägen2 ROK39,65212321-001Visa
IngelstadSkvadronvägen 8-222 ROK64,85128322-001Visa
IngelstadSkvadronvägen 8-223 ROK816802322-004Visa
IngelstadSkvadronvägen 8-224 ROK86,47223322-003Visa
IngelstadStationsvägen 143 ROK69,86994315-003Visa
IngelstadStationsvägen 144 ROK81,97998315-001Visa
IngelstadStationsvägen 162 ROK657415316-002Visa
IngelstadStationsvägen 163 ROK74,28345316-001Visa