OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
IngelstadBergsvägen 6-122 ROK53,84892317-002Visa
IngelstadBergsvägen 6-123 ROK69,86592317-001Visa
IngelstadFurulidsvägen 111 ROK473678303-002Visa
IngelstadFurulidsvägen 112 ROK503912303-001Visa
IngelstadG:a Växjövägen 22 / Kopparslagarbacken 32 ROK675296301-002Visa
IngelstadG:a Växjövägen 22 / Kopparslagarbacken 33 ROK856629301-003Visa
IngelstadG:a Växjövägen 22 / Kopparslagarbacken 34 ROK1108393301-001Visa
IngelstadG:a Växjövägen 393 ROK68,56952319-002Visa
IngelstadG:a Växjövägen 394 ROK81,97827319-001Visa
IngelstadG:a Växjövägen 53-552 ROK746476309-002Visa
IngelstadG:a Växjövägen 53-553 ROK756570309-001Visa
IngelstadHaneforsvägen2 ROK39,64985320-001Visa
IngelstadHelenetorpsvägen 102 ROK62,85130308-001Visa
IngelstadHelenetorpsvägen 104 ROK897092308-002Visa
IngelstadHelenetorpsvägen 12-502 ROK695154305-013Visa
IngelstadHelenetorpsvägen 12-503 ROK805872305-001Visa
IngelstadHelenetorpsvägen 12-504 ROK1007278305-025Visa
IngelstadHelenetorpsvägen 4-82 ROK574683307-003Visa
IngelstadHelenetorpsvägen 4-84 ROK89,27456307-001Visa
IngelstadKavallerivägen2 ROKV45,54826311-001Visa
IngelstadKlintesvägen 4-81 ROK40,13229302-002Visa
IngelstadKlintesvägen 4-82 ROK61,24810302-001Visa
IngelstadKlintesvägen 4-83 ROK71,65704302-008Visa
IngelstadKvarngården1 ROKV23,63031376-001Visa
IngelstadKvarngården2 ROKV34,64501376-005Visa
IngelstadKyrksjövägen 2-58 / G:a Växjövägen 11-131 ROK483874304-011Visa
IngelstadKyrksjövägen 2-58 / G:a Växjövägen 11-131 ROKS33,22441304-053Visa
IngelstadKyrksjövägen 2-58 / G:a Växjövägen 11-131 ROKV45,13228304-051Visa
IngelstadKyrksjövägen 2-58 / G:a Växjövägen 11-132 ROK675306304-005Visa
IngelstadKyrksjövägen 2-58 / G:a Växjövägen 11-133 ROK82,86463304-001Visa
IngelstadKyrksjövägen 2-58 / G:a Växjövägen 11-134 ROK1047774304-061Visa
IngelstadNyborgsvägen2 ROKV45,24863312-003Visa
IngelstadRytterivägen2 ROK39,65212321-001Visa
IngelstadSkvadronvägen 8-222 ROK64,85159322-001Visa
IngelstadSkvadronvägen 8-223 ROK816843322-004Visa
IngelstadSkvadronvägen 8-224 ROK86,47266322-003Visa
IngelstadStationsvägen 143 ROK69,87036315-003Visa
IngelstadStationsvägen 144 ROK81,98046315-001Visa
IngelstadStationsvägen 162 ROK657459316-002Visa
IngelstadStationsvägen 163 ROK74,28395316-001Visa