OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
FurubyByvägen 382 ROK543844387-002Visa
FurubyByvägen 383 ROK886336387-001Visa
FurubyFägrevägen 3-5 / Kårevägen 42 ROK60,74938340-003Visa
FurubyFägrevägen 3-5 / Kårevägen 43 ROK73,95901340-001Visa
FurubyFägrevägen 3-5 / Kårevägen 44 ROK88,36991340-013Visa
FurubyKårevägen 5-152 ROK60,74985341-001Visa
FurubyKårevägen 5-153 ROK73,96015341-004Visa
FurubyKårevägen 5-154 ROK937416341-009Visa