OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
DädesjöMarknadsvägen 11-191 ROKV524495010-005Visa
DädesjöMarknadsvägen 11-192 ROK58,14779010-001Visa
DädesjöMarknadsvägen 25-472 ROK63,44183009-001Visa
DädesjöMarknadsvägen 25-473 ROK80,65251009-005Visa