OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
DädesjöMarknadsvägen 11-191 ROKV524468010-005Visa
DädesjöMarknadsvägen 11-192 ROK58,14750010-001Visa
DädesjöMarknadsvägen 25-472 ROK63,44133009-001Visa
DädesjöMarknadsvägen 25-473 ROK80,65220009-005Visa