OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
HögstorpÅbovägen1 ROKV355532226-101Visa