OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
HovshagaEvedalsvägen2 ROK43,56267059-001Visa
HovshagaEvelid1 ROKV34,35623022-121Visa
HovshagaPlanetvägen 1 och 32 ROK62,27091022-001Visa
HovshagaPlanetvägen 1 och 33 ROK73,18129022-005Visa
HovshagaPlanetvägen 1 och 34 ROK83,39119022-002Visa