OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
ÖjabyJohans väg 2-83 ROK83,38480073-002Visa
ÖjabyJohans väg 2-84 ROK989671073-001Visa
ÖjabyKantorsvägen 1-21 / Ivar Klockares väg 3-152 ROK60,54919070-001Visa
ÖjabyKantorsvägen 1-21 / Ivar Klockares väg 3-153 ROK776177070-008Visa
ÖjabyKantorsvägen 2-82 ROK61,55500071-006Visa
ÖjabyKantorsvägen 2-83 ROK72,86624071-005Visa
ÖjabySågmästarevägen 1-612 ROK644797068-011Visa
ÖjabySågmästarevägen 1-613 ROK755515068-001Visa
ÖjabySågmästarevägen 1-614 ROK977083068-007Visa