OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
ÖjabyJohans väg 2-83 ROK83,38531073-002Visa
ÖjabyJohans väg 2-84 ROK989729073-001Visa
ÖjabyKantorsvägen 1-21 / Ivar Klockares väg 3-152 ROK60,54949070-001Visa
ÖjabyKantorsvägen 1-21 / Ivar Klockares väg 3-153 ROK776214070-008Visa
ÖjabyKantorsvägen 2-82 ROK61,55533071-006Visa
ÖjabyKantorsvägen 2-83 ROK72,86664071-005Visa
ÖjabySågmästarevägen 1-612 ROK644826068-011Visa
ÖjabySågmästarevägen 1-613 ROK755548068-001Visa
ÖjabySågmästarevägen 1-614 ROK977125068-007Visa