OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
ÖrÖr skola3 ROK1287236266-001Visa
ÖrÖrgården 1-72 ROK63,94816072-001Visa