OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
ÅbyBorgavägen 2-162 ROK65,34936039-004Visa
ÅbyBorgavägen 2-163 ROK826155039-001Visa
ÅbyBorgavägen 25-312 ROK644800043-001Visa
ÅbyBorgavägen 25-313 ROK755526043-002Visa
ÅbyHagtornsvägen 5 / Klövervägen 82 ROK513962033-001Visa