OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
VederslövKinnevaldsgården1 ROKV26,85020377-017Visa
VederslövKinnevaldsgården2 ROKV36,35442377-010Visa
VederslövLjungsåkravägen 25-432 ROK706004355-003Visa
VederslövLjungsåkravägen 25-433 ROK756441355-001Visa
VederslövLjungsåkravägen 6-81 ROKS33,22681377-006Visa
VederslövLjungsåkravägen 6-81 ROKV49,33837377-002Visa
VederslövLjungsåkravägen 6-82 ROK57,44401377-001Visa