OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
VederslövKinnevaldsgården1 ROKV26,84990377-017Visa
VederslövKinnevaldsgården2 ROKV36,35410377-010Visa
VederslövLjungsåkravägen 25-432 ROK705968355-003Visa
VederslövLjungsåkravägen 25-433 ROK756403355-001Visa
VederslövLjungsåkravägen 6-81 ROKS33,22665377-006Visa
VederslövLjungsåkravägen 6-81 ROKV49,33814377-002Visa
VederslövLjungsåkravägen 6-82 ROK57,44375377-001Visa