OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
RottneFabriksvägen 2-42 ROK54,15575053-005Visa
RottneFabriksvägen 2-43 ROK68,56575053-001Visa
RottneGullebovägen 2 / Postvägen 152 ROK62,96162055-009Visa
RottneGullebovägen 2 / Postvägen 153 ROK68,56629055-001Visa
RottneGullebovägen 2 / Postvägen 154 ROK84,37801055-010Visa
RottneGullebovägen 3-132 ROK513996051-001Visa
RottneGullebovägen 3-133 ROK715786051-002Visa
RottneJonsgårdsvägen 202 ROK63,75330052-002Visa
RottneJonsgårdsvägen 203 ROK73,56205052-001Visa
RottneKopparvägen 1 och 41 ROK483690026-002Visa
RottneKopparvägen 1 och 42 ROK655056026-003Visa
RottneKopparvägen 1 och 43 ROK82,55996026-001Visa
RottneLöpanäsvägen 161 ROK473434046-002Visa
RottneLöpanäsvägen 162 ROK714822046-001Visa
RottneLöpanäsvägen 163 ROK976667046-003Visa
RottneLöpanäsvägen 222 ROK523919025-002Visa
RottneLöpanäsvägen 223 ROK795747025-001Visa
RottnePostvägen 16-181 ROK484006044-002Visa
RottnePostvägen 16-182 ROK615119044-001Visa
RottnePostvägen 16-183 ROK776282044-003Visa
RottnePostvägen 51 ROKV29,42847021-003Visa
RottnePostvägen 53 ROK705063021-001Visa
RottnePostvägen 54 ROK966571021-002Visa
RottnePostvägen 74 ROK1107983049-001Visa
RottnePostvägen 9 / Löpanäsvägen 101 ROK42,93684054-003Visa
RottnePostvägen 9 / Löpanäsvägen 101 ROKV363241054-001Visa
RottnePostvägen 9 / Löpanäsvägen 102 ROK66,95258054-002Visa
RottnePostvägen 9 / Löpanäsvägen 102 ROKV73,56218054-007Visa
RottneRosendalsvägen 6-102 ROK63,67357020-003Visa
RottneRosendalsvägen 6-103 ROK74,48439020-001Visa
RottneRosendalsvägen 6-104 ROK84,79434020-014Visa
RottneSkansvägen 122-1702 ROK63,75019034-004Visa
RottneSkansvägen 122-1703 ROK79,26084034-001Visa
RottneSkansvägen 122-1704 ROK99,57446034-017Visa
RottneSkansvägen 16-202 ROK645465048-005Visa
RottneSkansvägen 16-203 ROK826757048-001Visa
RottneSkansvägen 16-204 ROK947710048-006Visa
RottneSkansvägen 22-662 ROK635147042-005Visa
RottneSkansvägen 22-663 ROK826495042-001Visa
RottneSkansvägen 22-664 ROK886991042-003Visa
RottneSkansvägen 68-1182 ROK69,15547040-020Visa
RottneSkansvägen 68-1183 ROK80,66762040-005Visa
RottneSkansvägen 68-1184 ROK103,77941040-002Visa
RottneSkansvägen 68-1185 ROK111,58261040-001Visa
RottneSmedgårdsvägen 1 / Löpanäsvägen 31 ROK433408023-002Visa
RottneSmedgårdsvägen 1 / Löpanäsvägen 32 ROK65,84853023-003Visa
RottneSmedgårdsvägen 1 / Löpanäsvägen 33 ROK76,15537023-001Visa
RottneSmedsgårdsvägen 32 ROK413360037-001Visa
RottneStrålagårdsvägen 31 ROK46,73677024-004Visa
RottneStrålagårdsvägen 32 ROK56,64359024-002Visa
RottneStrålagårdsvägen 33 ROK71,35280024-001Visa
RottneSörgården1 ROK424046220-018Visa
RottneSörgården1 ROKV59,85415220-040Visa
RottneSörgården2 ROK56,25305220-001Visa
RottneSörgården3 ROK716664220-009Visa
RottneTorstens väg 62 ROK463683036-001Visa
RottneTorstens väg 8-10 / Löpanäsvägen 111 ROK413492041-019Visa
RottneTorstens väg 8-10 / Löpanäsvägen 112 ROK745250041-017Visa
RottneTorstens väg 8-10 / Löpanäsvägen 113 ROK766114041-018Visa
RottneVerkstadsvägen 1 / Kopparvägen 21 ROK483771027-002Visa
RottneVerkstadsvägen 1 / Kopparvägen 22 ROK654932027-003Visa
RottneVerkstadsvägen 1 / Kopparvägen 23 ROK82,55996027-001Visa
RottneVidingevägen 7 / Skansvägen 2221 ROK544079029-004Visa
RottneVidingevägen 7 / Skansvägen 2222 ROK64,44806029-005Visa
RottneVidingevägen 7 / Skansvägen 2223 ROK84,46042029-001Visa
RottneVillavägen 13-17 / Skansvägen 172-2101 ROK39,53155031-008Visa
RottneVillavägen 13-17 / Skansvägen 172-2102 ROK65,44849031-001Visa
RottneVillavägen 13-17 / Skansvägen 172-2103 ROK74,45506031-009Visa
RottneVillavägen 13-17 / Skansvägen 172-2104 ROK98,17436031-040Visa
RottneVillavägen 141 ROK38,63086030-002Visa
RottneVillavägen 142 ROK63,34722030-001Visa
RottneVillavägen 143 ROK70,45279030-003Visa
RottneVillavägen 9 och 122 ROK564534035-001Visa