OrtAdressStorlekYta (m²)Hyra (kr/mån)Produkt NrPlanlösningar
RottneFabriksvägen 2-42 ROK54,15608053-005Visa
RottneFabriksvägen 2-43 ROK68,56614053-001Visa
RottneGullebovägen 2 / Postvägen 152 ROK62,96199055-009Visa
RottneGullebovägen 2 / Postvägen 153 ROK68,56669055-001Visa
RottneGullebovägen 2 / Postvägen 154 ROK84,38059055-010Visa
RottneGullebovägen 3-132 ROK514020051-001Visa
RottneGullebovägen 3-133 ROK715821051-002Visa
RottneJonsgårdsvägen 202 ROK63,75563052-002Visa
RottneJonsgårdsvägen 203 ROK73,56242052-001Visa
RottneKopparvägen 1 och 41 ROK483712026-002Visa
RottneKopparvägen 1 och 42 ROK655086026-003Visa
RottneKopparvägen 1 och 43 ROK82,56032026-001Visa
RottneLöpanäsvägen 161 ROK473455046-002Visa
RottneLöpanäsvägen 162 ROK714851046-001Visa
RottneLöpanäsvägen 163 ROK976707046-003Visa
RottneLöpanäsvägen 222 ROK523943025-002Visa
RottneLöpanäsvägen 223 ROK795781025-001Visa
RottnePostvägen 16-181 ROK484030044-002Visa
RottnePostvägen 16-182 ROK615150044-001Visa
RottnePostvägen 16-183 ROK776320044-003Visa
RottnePostvägen 51 ROKV29,42864021-003Visa
RottnePostvägen 53 ROK705093021-001Visa
RottnePostvägen 54 ROK966610021-002Visa
RottnePostvägen 74 ROK1108031049-001Visa
RottnePostvägen 9 / Löpanäsvägen 101 ROK42,93706054-003Visa
RottnePostvägen 9 / Löpanäsvägen 101 ROKV363260054-001Visa
RottnePostvägen 9 / Löpanäsvägen 102 ROK66,95290054-002Visa
RottnePostvägen 9 / Löpanäsvägen 102 ROKV73,56255054-007Visa
RottneRosendalsvägen 6-102 ROK63,67401020-003Visa
RottneRosendalsvägen 6-103 ROK74,48490020-001Visa
RottneRosendalsvägen 6-104 ROK84,79491020-014Visa
RottneSkansvägen 122-1702 ROK63,75049034-004Visa
RottneSkansvägen 122-1703 ROK79,26121034-001Visa
RottneSkansvägen 122-1704 ROK99,57491034-017Visa
RottneSkansvägen 16-202 ROK645498048-005Visa
RottneSkansvägen 16-203 ROK826798048-001Visa
RottneSkansvägen 16-204 ROK947756048-006Visa
RottneSkansvägen 22-662 ROK635178042-005Visa
RottneSkansvägen 22-663 ROK826534042-001Visa
RottneSkansvägen 22-664 ROK887259042-003Visa
RottneSkansvägen 68-1182 ROK69,15580040-020Visa
RottneSkansvägen 68-1183 ROK80,66803040-005Visa
RottneSkansvägen 68-1184 ROK103,77989040-002Visa
RottneSkansvägen 68-1185 ROK111,58311040-001Visa
RottneSmedgårdsvägen 1 / Löpanäsvägen 31 ROK433428023-002Visa
RottneSmedgårdsvägen 1 / Löpanäsvägen 32 ROK65,84882023-003Visa
RottneSmedgårdsvägen 1 / Löpanäsvägen 33 ROK76,15570023-001Visa
RottneSmedsgårdsvägen 32 ROK413380037-001Visa
RottneStrålagårdsvägen 31 ROK46,73748024-004Visa
RottneStrålagårdsvägen 32 ROK56,64446024-002Visa
RottneStrålagårdsvägen 33 ROK71,35387024-001Visa
RottneSörgården1 ROK424070220-018Visa
RottneSörgården1 ROKV59,85447220-040Visa
RottneSörgården2 ROK56,25337220-001Visa
RottneSörgården3 ROK716704220-009Visa
RottneTorstens väg 62 ROK463705036-001Visa
RottneTorstens väg 8-10 / Löpanäsvägen 111 ROK413513041-019Visa
RottneTorstens väg 8-10 / Löpanäsvägen 112 ROK745282041-017Visa
RottneTorstens väg 8-10 / Löpanäsvägen 113 ROK766151041-018Visa
RottneVerkstadsvägen 1 / Kopparvägen 21 ROK483794027-002Visa
RottneVerkstadsvägen 1 / Kopparvägen 22 ROK654962027-003Visa
RottneVerkstadsvägen 1 / Kopparvägen 23 ROK82,56032027-001Visa
RottneVidingevägen 7 / Skansvägen 2221 ROK544103029-004Visa
RottneVidingevägen 7 / Skansvägen 2222 ROK64,44835029-005Visa
RottneVidingevägen 7 / Skansvägen 2223 ROK84,46078029-001Visa
RottneVillavägen 13-17 / Skansvägen 172-2101 ROK39,53174031-008Visa
RottneVillavägen 13-17 / Skansvägen 172-2102 ROK65,44878031-001Visa
RottneVillavägen 13-17 / Skansvägen 172-2103 ROK74,45539031-009Visa
RottneVillavägen 13-17 / Skansvägen 172-2104 ROK98,17481031-040Visa
RottneVillavägen 141 ROK38,63105030-002Visa
RottneVillavägen 142 ROK63,34750030-001Visa
RottneVillavägen 143 ROK70,45311030-003Visa
RottneVillavägen 9 och 122 ROK564561035-001Visa