INFORMATION OCH MER LÄSNING

Den viktiga
enkäten till
våra kunder

Samarbete
med lokala
företrädare

Vi besökte
alla våra 95
områden

Vi ordnar
arrangemang
på orterna

Utveckling i Lammhult

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

Vidingehem tog initiativ till samtal kring Lammhults utveckling.

Ett av resultaten blev projektet Designers Apartment, med tre unga  och spännande formgivare.

Det är viktigt att kommunens orter utvecklas. I Lammhult tog Vidingehem initiativ till bred och långsiktig samverkan.

Representanter för bland andra Vidingehem, Växjö kommun, Möbelriket, kommundelsrådet och det lokala näringslivet träffades för att identifiera och diskutera Lammhults olika utvecklingsmöjligheter.

Stor potential
– Från Vidingehems sida är vi alltid intresserade av att delta i samtal kring våra orter. Det är viktigt att hitta långsiktiga framtidsstrategier som är förankrade hos alla parter, säger Vidingehems vd Håkan Källberg. Och han får medhåll av Växjö kommuns näringslivschef Thomas Karlsson:
– Alla som deltog i mötet har en gemensam agenda: Lammhults utveckling. Och det finns många positiva faktorer att samarbeta kring, inte minst det världsberömda varumärket Möbelriket.

Ett av resultaten för Vidingehems del blev projektet Designers Apartment, där vi ställde ett antal lägenheter till förfogande och tre unga designers bjöds in för att formge framtidens boende. Projektet drog till sig stort intresse och satte fokus på såväl Vidingehem som Lammhult.