INFORMATION OCH MER LÄSNING

Vidingehem
har antagit
utmaningen!

Energiarbete
i vår särskilda
teknikgrupp

 

Alla kan
göra
något

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Ett medvetet tänkande och handlande för att minska växthuseffekten börjar hemma. Förutom att tänka på hur vi kan bli snålare med el, olje- och bensinanvändning finns det en rad kostnadseffektiva tekniska åtgärder som kan göras.

I menyn till vänster hittar du ett antal användbara tips.

Här finns
tips och råd
för vardagen

NYHETER OM VÅRT MILJÖARBETE

Läs mer
om Växjös
miljöarbete

Det gäller framtiden – tillsammans kan vi göra skillnad!