Vidingehem AB ingår i koncernen Växjö kommunföretag AB som ägs av Växjö kommun. 
Styrelsen är politiskt tillsatt och speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

 

 

Jörgen Steen (C)
Ledamot
Telefon bostad:
Telefon mobil: 
0730-82 21 12
E-post:  js@eknaholm.se

ÅRSSTÄMMA 2018

Vidingehems styrelse

STYRELSEPROTOKOLL

Birgitta Andersson (S)
Ledamot
Telefon mobil. 070-524 71 44
E-post: birgitta.andersson@vaxjo.se

Magnus p Wåhlin (MP)
Ledamot
Telefon mobil. 070-6260097
E-post: mangepw@gmail.com
       

 

STYRELSEMÖTEN 2018

Mer information om Växjö kommuns politiska organisation hittar du här 

Roland Tornhed (S)
Ledamot
Telefon bostad: 0470-77 60 21
Telefon mobil: 0709-84 79 70

E-post: t.r@bahnhof.se

Alf Skogmalm (S)
Vice ordförande
Telefon mobil: 0730-80 06 21
E-post: alf.skogmalm@vaxjo.se

Gustaf Bergström (KD)
Ledamot
Telefon mobil: 070-432 19 91
E-post: gustaf.bergstrom@vaxjo.se

FAKTA OCH MER INFORMATION

Måndagen den 23 april 

14 februari

26 februari

14 mars

16 maj

4 juni

22 augusti

12 september

24 oktober

12 december

 

Ersättare

Sven Olof Gustavsson (S)
Ersättare
Telefon mobil. 070-750 20 7
E-post:svenolof47@hotmail.se

 

Ylva Jönsson (V)
Ersättare
Telefon arbete: 0470-419 91
Telefon mobil: 070-480 81 05
E-post: ylva.jonsson@vaxjo.se

Saga Johnsson (L)
Ersättare
Telefon bostad: 0470-380 22
E-post: Bengt.saga@tele2.se

Iréne Bladh (M)
Ersättare
Telefon arbete: 0470-79 60 90
Telefon mobil: 0709-30 56 09
E-post: irene.bladh@vaxjo.se

Christer Wånehed (M)
Ordförande
Telefon mobil: 070-314 12 78
E-post: christer.wanehed@vaxjo.se

Extrainsatt möte: 18 april