Hemmavid


Nr 1 • 2015

2015-03-11
Ur innehållet:  Grönt med hjärtat, Bostadssocialt arbete, Intresserade seniorer, Energi i framkant, Renodlad livskvalitet mm

Läs helaNyhetsbrevet Hemmavid delas ut till våra hyresgäster fyra gånger om året och är en viktig informationskanal. Här tar vi upp sådant som är aktuellt och som på olika sätt kan vara angeläget för dig som bor hos oss.