Hemmavid


Nr 2 • 2014

2014-06-10
Ur innehållet:  Nytt i Gemla, Fyll i enkäten, Vår roll i Växjö kommuns nya landsbygdsprogram, Ett rekordår mm

Läs helaNyhetsbrevet Hemmavid delas ut till våra hyresgäster fyra gånger om året och är en viktig informationskanal. Här tar vi upp sådant som är aktuellt och som på olika sätt kan vara angeläget för dig som bor hos oss.