Hemmavid


Nr 2 • 2010

2010-06-16
Ur innehållet: Ur innehållet: Värdefullt engagemang, Satsning på lekplatser, Planerar för Planetvägen, Det ska vara trivsamt, tryggt och tillgängligt!

Läs helaNyhetsbrevet Hemmavid delas ut till våra hyresgäster fyra gånger om året och är en viktig informationskanal. Här tar vi upp sådant som är aktuellt och som på olika sätt kan vara angeläget för dig som bor hos oss.