Hemmavid

Mer information

Nyhetsbrevet Hemmavid delas ut till våra hyresgäster fyra gånger om året och är en viktig informationskanal. Här tar vi upp sådant som är aktuellt och som på olika sätt kan vara angeläget för dig som bor hos oss.

Håkan Lowentoft
Ekonomichef
0470-70 17 72 
070-569 01 97
hakan.lowentoft@vidingehem.se


Nr 2 • 2010

2010-06-16
Ur innehållet: Ur innehållet: Värdefullt engagemang, Satsning på lekplatser, Planerar för Planetvägen, Det ska vara trivsamt, tryggt och tillgängligt!

Läs hela



Håkan Strandmark
Fastighetschef
070-569 13 11
hakan.strandmark@vidingehem.se