Hemmavid


Nr 3 • 2007

2007-09-11
Ur innehållet: Givande dialog, Handdator effektiviserar, Filmen om Vidingehem mm

Läs helaNyhetsbrevet Hemmavid delas ut till våra hyresgäster fyra gånger om året och är en viktig informationskanal. Här tar vi upp sådant som är aktuellt och som på olika sätt kan vara angeläget för dig som bor hos oss.