Hemmavid

Mer information

Nyhetsbrevet Hemmavid delas ut till våra hyresgäster fyra gånger om året och är en viktig informationskanal. Här tar vi upp sådant som är aktuellt och som på olika sätt kan vara angeläget för dig som bor hos oss.

Stefan Blomkvist
VD
0470-70 17 71
070-569 12 32
stefan.blomkvist@vidingehem.se

Håkan Lowentoft
Ekonomichef
0470-70 17 72 
070-569 01 97
hakan.lowentoft@vidingehem.se

Paula Eskilsson
Marknadschef
0470-70 17 75 
070-569 80 30
paula.eskilsson@vidingehem.se


Nr 4 • 2006

2006-12-15
Ur innehållet: Hyrorna för 2007 klara, Resultatet av hyresgästenkäten, Kortare OCR-nummer, Felanmälan via Internet.

Läs helaBengt Karlsson
Fastighetschef
0470-70 17 84
070-569 11 81
bengt.karlsson@vidingehem.se