"Det viktigaste är att ha
en kontinuerlig dialog"

Så bygger vi

VIDINGEHEMS BYGGPROJEKT

NYHETER FRÅN VIDINGEHEM

MER INFORMATION

Henrik Vernersson
Fastighetschef
0470-70 17 85
henrik.vernersson@vidingehem.se

Vår Bygghandbok 

Vidingehem har ständigt ett antal byggprojekt på gång runt om i kommunen. Det handlar naturligtvis dels om hyresrätter, men också om vårdboenden, förskolor och annan samhällsservice. 

Fokus på slutanvändaren 
Varje projekt är i sig unikt – det måste planeras och genomföras utifrån sina egna förutsättningar. Vår egen kunskap och erfarenhet ska kombineras med den specialkompetens som är aktuell i sammanhanget. Fokus ska alltid ligga på slutanvändarens behov, oavsett om det handlar om nya hyresrätter eller om ett nytt vårdboende. 

Tre viktiga frågor 
Varje projekt bottnar i svaren på frågorna när, var och hur. Så här tänker vi:
 

NÄR 
Det enkla svaret är: när det finns efterfrågan. Det svåra är att verkligen veta säkert – hur stor är efterfrågan, hur länge varar den? När är det egentligen dags att till exempel bygga nya lägenheter på en ort, hur stora ska de vara, hur många? 

Det finns ett antal olika sätt att få en bild av läget. Ett är att kontrollera trycket på bostadskön, ett annat är att gå ut med enkäter. Men det kanske viktigaste är att ha en kontinuerlig dialog med människor och organisationer på orterna, att ständigt träffas i olika sammanhang och lyssna på varandra.
 

VAR
Också här finns ett enkelt svar: på det bästa stället. Problemet är att identifiera det stället. De senaste åren har vi med stor framgång byggt centralt i samhällena, i nära anslutning till den dagliga service som människor efterfrågar. Men trender kan vända och även här gäller det att föra en kontinuerlig dialog.

 

HUR
Den frågan brukar vi besvara med våra tre T: trivsamt, tryggt och tillgängligt. När det gäller trivsel och trygghet handlar det om flera saker: välskött boendemiljö, bra planerade områden, engagerad personal med utpräglad servicevilja, för att bara nämna några. 

När det gäller tillgänglighet handlar det om en enda sak: ambition! Och Vidingehems ambition är hög – våra fastigheter ska vara tillgängliga för alla. Här kompromissar vi inte och vårt arbete har bland annat gjort att vi fått Växjö kommuns Tillgänglighetspris.