Huskurage
Vidingehem har inlett ett samarbete med den ideella föreningen Huskurage, vars mål är att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera.
Publicerad: 2018-06-15
– Vi strävar hela tiden efter att på olika sätt öka tryggheten på våra områden och Huskurage är ett utmärkt initiativ, säger Krister Karlsson, som arbetar med bostadssociala frågor.

Enligt Huskurage ska man agera på följande sätt om man misstänker att en granne utsätts för hot eller våld:
  • Knacka på hos grannen.
  • Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  • Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

– Många är rädda för att lägga sig i, eller för att man kanske har missförstått situationen. Men genom att vi hjälps åt – genom att vara lyhörda och uppmärksamma – kan vi göra stor skillnad. Varje år dör 20 personer av våld i nära relationer, ofta i hemmet. Så genom att bry oss kan vi faktiskt tillsammans rädda liv.

Här kan du läsa mer

HTML tutorial  
Genom att knacka på hos grannen om man misstänker hot eller våld kan man rädda liv.
Genom att knacka på hos grannen om man misstänker hot eller våld kan man rädda liv.