Smart lösning
Om inte den vanliga lösningen fungerar får man hitta en ny. Eller som i det här fallet, en urgammal, eftersom det handlar om naturens egen metod.
Publicerad: 2017-09-07
Bakgrund: Vidingehem planerar att bygga cirka 20 nya lägenheter samt en ny förskola centralt placerade i Tävelsås.

Problem: Det befintliga kommunala avloppssystemet räcker inte till.

– Därför har vi börjat titta på alternativa lösningar och under byggnadsvårdsdagarna i Vederslöv fick jag kontakt med Tommy Claesson som representerar företaget Alnarp Cleanwater, berättar projektledare Anna Ingvarsson.

De tillverkar ett bioreningsverk, konstruerat för att efterlikna naturens eget sätt att rena vatten. Istället för kemikalier används naturlig biologi i form av utvalda vattenväxter och mikroorganismer. En sådan anläggning finns lämpligt nog installerad på Birger Asks gårdsbutik Fraxinus i Tävelsås och det är där Vidingehem får möjlighet att göra ett studiebesök.

Trots att anläggningen tar begränsad plats – ungefär som en vanlig trädgårdsdamm – innehåller den 400 kvadratmeter bioaktiva ytor. Det hela kan liknas vid en optimerad våtmark och räcker till att rena avloppsvatten från tolv personer.
– Jag trodde att bioreningsverket skulle lukta, men det gör det inte, konstaterar Anna Ingvarsson när Birger Ask bjuder på kaffe efter visningen.
– Det här är en intressant lösning, inte minst ur miljösynpunkt. Samtidigt är det en ganska stor investering. Vi ska göra en utvärdering av det här och av andra alternativ och se var vi landar.


HTML tutorial  
Tommy Claesson (till höger) visar projektledarna Henrik Vernersson, Hans Bergman och Anna Ingvarsson samt områdesansvarige Lars Gustavsson hur bioreningsverket fungerar.
Tommy Claesson (till höger) visar projektledarna Henrik Vernersson, Hans Bergman och Anna Ingvarsson samt områdesansvarige Lars Gustavsson hur bioreningsverket fungerar.
Inga kemikalier eller andra tillsatser behövs. I bakgrunden gårdens ägare Birger Ask.
Inga kemikalier eller andra tillsatser behövs. I bakgrunden gårdens ägare Birger Ask.