Möt vår nya vd
– Ett företag som verkar på mindre orter måste förstå förutsättningarna och ha känsla för det som ska göras, annars träffar man inte rätt.
Så säger Vidingehems nya vd Peråke Janén, själv uppvuxen på landsbygden och bosatt i Växjö kommun i hela sitt liv.
Publicerad: 2017-09-07
Han har över 40 års erfarenhet av branschen och började en gång i tiden på AB Skånska cementgjuteriet, det som idag är Skanska.
– Jag arbetade bland annat med teknik och projektering och även på arkitektavdelningen.

Därefter kontaktades han av Samhall, där han först blev projektledare och sedermera fastighetschef under åtta år.
Nästa uppdrag blev på Tingsrydsbostäder.
– Där började jag direkt efter årsskiftet 2010/2011 och var sedan vd i sju år.

Så en dag i våras var Vidingehem på tråden; ville han bli företagets nya vd?
– När jag fick frågan kändes det helt enkelt väldigt intressant och spännande; som något jag verkligen ville göra.

Efter ett par veckor på posten börjar en bild av företaget att växa fram och den stämmer väl med den han förväntat sig:
– Absolut! Vidingehem har varit noga med underhållet och man har fina och genomtänkta boendemiljöer – det är helt enkelt ett välskött företag. Och det som kallas Vidingehemandan stötte jag på redan första gången jag var här och presenterade mig, jag kände mig mycket välkomnad!

Vidingehem verkar huvudsakligen utanför Växjö, på 18 av kommunens mindre orter. Det medför särskilda förutsättningar.
– Ja, man måste förstå sammanhangen och ha känsla för det som ska göras, annars träffar man inte rätt. Det gäller att formera organisationen på ett effektivt och miljömässigt sätt och man måste hela tiden utveckla smarta lösningar för att få lönsamhet i nyproduktionen.

Just det sistnämnda blir en av kärnfrågorna de kommande fem åren, då företaget ska bygga 100 nya lägenheter, fördelade på ungefär hälften av orterna, samtidigt som nästan lika många ska byggas i ett par av stadsdelarna.
– Dessutom ska ett stort antal skolor och förskolor få till- och ombyggnader, så det handlar om ganska omfattande volymer. Detta är en utmaning vi gärna tar oss an, det visar vilken viktig aktör Vidingehem är för Växjös landsbygd. Samtidigt blir det en balansgång; det är väldigt viktigt att vårt byggande ligger i fas med den faktiska efterfrågan som finns, för vare sig vi eller orterna tjänar på tomma lägenheter.

Nu har vi talat effektivitet och kvantitet, men vilka värderingar lägger Peråke Janén i begreppet kvalitet?
– Jag såg en av Vidingehems trycksaker häromdagen, det stod: Tryggt, trivsamt och tillgängligt – välkommen hem! Det tycker jag är en bra sammanfattning av vår kärnverksamhet – slutprodukten är inte fastigheter utan hem, som människor tycker om att leva sina liv i. Och med det engagemang som jag redan mött från medarbetarna har vi alla möjligheter att tillsammans skapa de rätta förutsättningarna.


HTML tutorial  
”Man måste förstå sammanhangen och ha känsla för det som ska göras, annars träffar man inte rätt”, säger Peråke Janén.
”Man måste förstå sammanhangen och ha känsla för det som ska göras, annars träffar man inte rätt”, säger Peråke Janén.