Språket är nyckeln
Den 6 februari 2010 kom Marwan Abdi till Sverige från Somalia. Idag har han fast anställning som fastighetsarbetare i Braås.
– Språket är nyckeln, säger han.
Publicerad: 2017-06-05
Marwan Abdi har gått lång väg på kort tid, från praktik via säsongsanställning och vikariat till fast anställning.
– Språket är nyckeln till dörren in i det svenska samhället. Jag kämpade hårt för att lära mig så fort som möjligt.
Men under tiden man lär sig språket kan man behöva hjälp att förstå hur saker och ting fungerar i den svenska kulturen.
– Ja, det är mycket som är annorlunda här jämfört med i Somalia och i många andra länder som det kommer flyktingar från. Det blir mycket information att ta till sig i början.

Även i det sammanhanget är språket nyckeln. Att kommunicera från mun till öra, öga mot öga, är effektivt och den möjligheten erbjuder Marwan Abdi som förutom somaliska även talar arabiska och engelska.
– Marwan är hjälpsam och omtyckt. Hans språkkunskaper i kombination med hans personlighet ger oss en utmärkt kontaktyta gentemot den här målgruppen – det blir naturligt att gå till honom för att få information, säger fastighetsservicechef Krister Karlsson.

En av de vanligaste frågorna är naturligtvis "hur".
– Hur fungerar ventilationen? Hur gör man med brandvarnaren? Sådant som inte finns i hemlandet kan vara svårt att förstå sig på om inte någon visar, till exempel hur en tvättmaskin fungerar, säger Marwan Abdi.

Men även frågan "varför" är viktig.
– Om man förstår varför man gör något är det enklare att göra rätt. När jag kom hit begrep jag inte varför man ska sopsortera. Men jag hade turen att få göra ett studiebesök på avfallsanläggningen Häringetorp och lärde mig om återvinning och miljöarbete. Den kunskapen försöker jag nu förmedla vidare.

Mångfalden i organisationen är alltså ett viktigt verktyg i integrationsarbetet.
– De senaste åren har vi medvetet och strategiskt fördelat medarbetare med extra språk- och kulturkunskaper jämt över våra olika arbetslag, just för att de tillför så mycket och underlättar i så många situationer. Och nu ser vi de positiva effekterna, säger Krister Karlsson.


HTML tutorial  
Marwan Abdi ger goda råd på somaliska om hur man hanterar tvättmaskinerna för bästa resultat.
Marwan Abdi ger goda råd på somaliska om hur man hanterar tvättmaskinerna för bästa resultat.
Marwan Abdi bor själv på Movägen och är välkänd bland hyresgästerna.
Marwan Abdi bor själv på Movägen och är välkänd bland hyresgästerna.